KURUMSAL AR-GE YETENEK DEĞERLENDİRME (AR-GE CHECK-UP)
GENEL TANITIM


Ar-Ge Check-Up, Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin Ar-Ge yapılanmalarını tamamlamaları için mevcut durumlarının analiz edilerek iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik bir metodolojik ölçme ve raporlama çalışmasıdır. Bu çalışma. Bu çalışma şirketlerin orta ve uzun vadeli Ar-Ge ve yenilik stratejilerini yol haritalarını belirlemeleri için atılması gereken ilk adımdır. Ar-Ge Check Up aynı zamanda Ar-Ge Merkezi kurmak isteyen şirketler için bir fizibilite çalışması niteliğindedir.


NE KAZANDIRIR?


Ar-Ge Check Up, firmanın Ar-Ge ve yenilik stratejisi geliştirmesine ve kurumsal kapasitesini artırmasına yardımcı olacak veriler edinmesini sağlar. Çalışma sonucunda
  • Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması için firma içinde iyileştirilmesi gereken alanlar ortaya çıkarılır,
  • Bu alanların iyileştirilmesi için yapılması gerekler hakkında önerilerde bulunulur,
  • Firmanın faydalanabileceği ulusal/uluslararası güncel destek programları ve bu programlardan maksimum düzeyde yararlanma koşulları hakkında detaylı bilgi verilir.

YÖNTEM


Ar-Ge Check Up iki aşamada gerçekleştirilir:

1. Veri Toplama

Firma yetkili ve sorumlularından mülakat ve anket yoluyla toplanan veriler  ile  firma öz-değerlendirme çalışması yapılır. Bu çalışma ile firmanın orta ve uzun vadeli Ar-Ge stratejisi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin niteliği, Ar-Ge, finansman, fikri haklar, insan kaynakları, bilgi kaynakları ve  proje yönetim yeteneği ve proje deneyimleri niteliksel olarak ölçümlenir. Şirketin

2. Analiz ve Raporlama

Firmanın Ar-Ge yapma yeteneği ölçümü sonucu elde edilen veriler analiz edilerek firmanın güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri ortaya çıkarılır ve bir rapor halinde firmaya sunulur. Raporda ayrıca firmanın Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında faydalanabileceği ulusal/uluslararası güncek destekler hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilir.


SÜRE


Veri Toplama: 1 gün, Raporlama:  2 İş Günü


HEDEF KİTLE


Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen ya da  Ar-Ge merkezi kurmak isteyen özel sektör kuruluşları
 
Kurumunuza özel hizmet almak isterseniz aşağıda bulunan teklif isteme formunu doldurunuz.

Kurumsal Hizmet Teklif Talep Formu


Adınız Soyadınız*
Kurumunuzun Adı*
E-Mail Adresiniz*
Telefon Numaranız*
Talep Ettiğiniz Hizmetler

İletmek İstediğiniz Diğer Notlarınız